FIRAORIGENS

PRESENTACIÓ

Capital de La Garrotxa, la ciutat d’Olot es troba situada a la intersecció de tres petites valls creuades pel riu Fluvià, a 440 metres d’alçada, dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. L’arquitectura modernista i els passejos arbrats són els elements de la ciutat que més captiven per la seva bellesa. La ciutat i el seu entorn, a més, són un exemple de recuperació d’elements vinculats als espais naturals.

presentacion feria