FIRAORIGENS

DOSSIER DE PREMSA

Per a més informació:

 

Departament de premsa Pep Palau, von Arend & Associats

Nati Palomo

premsa@firaorigens.cat

T. 93 883 30 45 M. 660 59 31 22